programmas

Youth Reclaim Community Life

Projekts Youth reclaim community life radīts ar mērķi veicināt pilsonisko atbildību jaunu cilvēku vidū gan vietējā sabiedrībā, gan Eiropā kopumā. Projektā paredzēts īpaši iesaistīt tos jauniešus, kuri cieš no dažādām problēmām savā sociālajā dzīvē – jauniešus no nelabvēlīgajām ģemenēm, bezdarbniekus, imigrantus, bēgļus, bijušos narkotisko vielu atkarīgos. Iesaistoties informācijas kampaņās un kultūras pasākumos, šiem jauniešiem būs iespēja gan vietējā, gam plašākā mērogā noskaidrot jautājumus par kultūras daudzveidību un ilgtspējīgu dzīves attīstību, kā arī iegūt prasmes un zināšanas, kas viņiem varētu palīdzēt uzlabot savu dzīves vidi.

 
Projekta fokuss vērsts uz tādiem globāliem jautājumiem kā klimata izmaiņas, ilgstspējīga dzīve un patēriņš, attīstot kritisko domāšanu un izpratni par indivīda atbildību pret apkārtējo vidi. Viena no projekta prioritātēm ir vērst jaunu cilvēku uzmanību arī uz sensitīvajiem jautājumiem – rasismu, ksenofobiju, kā arī mobilizēt dažādus sociālo slāņu un kultūru pārstāvjus.

Kopumā projektā iesaistījušās 7 valstis: Grieķija, Turcija, Itālija, Vācija, Latvija, Igaunija un Slovēnija.
 

Metodes, ar kurām paredzēts strādāt
 
 
 
Katra valsts savas mērķu grupas informēs, publicējot informāciju vietējos plašsaziņu līdzekļos un izplatot informācijas materiālus.
 
Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar Ērģemes bērnu namu – patversmi.
 
Vairāk par projekta aktivitātēm  iespējams uzzināt projekta blogā: http://youthreclaim.blogspot.com/

Projekta tiek īstenots ar Eiropas Komisijas programmas „Jaunatne darbībā“ finansiālu atbalstu.