programmas

Tava Vide Tava Latvija

Saistībā ar 2018. gadā paredzamo Latvijas simtgadei veltīto pasākumu klāstu Vides izglītības fonds īsteno projektu "Tava vide, Tava Latvija", kura mērķis ir sasaistīt vides apziņas un patriotisma vēstījumus.
Projektā tiek veicināta jauniešu izpratne par vides aizsardzības un Latvijas sabiedrības labklājības ciešo saikni, kā arī veicināta vides apziņa dažādām jauniešu grupām ar “mācies darot” principu.

Projektā īstenotās aktivitātes iekļauj Zaļās koprades jauniešu forumu, kā arī dažādus jauniešu veidotus pasākumus reģionos.

Projekts “Tava vide, Tava Latvija” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.