programmas

Salabo pasauli

Projekta mērķis ir veicināt videi draudzīgu rīcību, saistītās zināšanas un pilsoniskās prasmes jauniešu vidū, parādot dabas un klimata krīzes cēloņus un izpētot iespējas tos novērst sev pazīstamā skolu un kopienu ikdienā ar pārdomātām intervencēm.

Ar projekta aktivitātēm plānots veidot un atbalstīt pasākumus dažādās skolās vai kopienās, kuru centrā ir pašu jauniešu izvēlētas intervences – rīcības ar mērķi svarīgos aspektos ielikt pamatus pārejai uz ilgtspējīgu nākotni. Tādā veidā jaunieši ar augstāko vides apziņu to būtiski paaugstinātu iesaistītoties pasākumu un intervenču sagatavošanā, kamēr šo pasākumu vēstījumi sasniegu plašāku jauniešu loku.

Projektu “Salabo pasauli” īsteno Vides izglītības fonds ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.