programmas

Aktīvākie augu mednieki - pirmsskolas vecuma bērni

Pirmsskolas izglītības iestādēs šogad aktīvi organizētas dažādas nodarbības dabā, un mazie pētnieki turpina iepazīt apkārtējo vidi arī vasarā.
Atskatam piedāvājam nelielu apkopojumu par šajā gadā īstenotajām idejām, no kurām noteikti iedvesmu var smelties arī citas skolas. Izvērstāki bilžu stāsti ar skolu pieredzēm: https://latvia.exposure.co/
Projekts "Lielās augu medības" tiek īstenots ar Toyota Fund for Europe finansiālu atbalstu.visi jaunumi