programmas

Jauno vides reportieru programma

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.

Katru gadu labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no FEE (Foundation for Environmental education) valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību. 

Ekobalss

Sadarbībā ar Ekoskolu programmu 2018. gadā tiek piedāvāta iespēja jauniešiem apvienot vides akcijas ar mediju satura veidošanu. Ekobalss piedāvā iesaistīties vides kustībā vairākos līmeņos, sākot ar nodarbību apmeklēšanu un vienkāršas akcijas sarīkošanu savā skolā līdz vides vēstniekam jauniešu vidū. Pirmā akcija notiks 27. - 29. martā un būs veltīta pārtikas atkritumu problēmai skolās. Vairāk uzzini šeit.
Ekobalss aktīvākajiem dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Latvijas un pat starptautiska mēroga vides aizsardzībai veltītus pasākumus, iegūstot zināšanas, paziņu loku un pieredzi, kas nav salīdzināma ar skolā iegūstamo.

Ekobalss mediju konkurss (Trešais Ekobalss līmenis)

Lai pieteiktos Ekobalss trešajam līmenim, nepieciešams līdz 15. aprīlim iesūtīt konkursa darbu vienā no trim kategorijām - raksti, foto vai video. Darbam jāatspoguļo akcijas tēma (vai cita vides aizsardzības tēma) šadā veidā:

Rakstiem
- jāsniedz vides problēmas raksturojums (papildināts ar pašu iegūtu informāciju savā apkārtnē)
- jāparāda problēmas vietējā un globālā nozīme
- jāpiedāvā reālistiski problēmas risinājumi
- jāiekļaujas 1000 vārdos
- jāpievieno virsraksts

Video
- jāparāda vides problēma un tā jāraksturo
- jāuzsver problēmas vietējā un globālā nozīme
- jāpiedāvā reālistiski problēmas risinājumi
- jāizmanto tikai pašu sagatavoti video un foto materiāli, kā arī mūzika bez autortiesībām (piemēram šeit atrodamā)

- jāiekļaujas 3 minūtēs (garāki video netiks pieņemti)
- jāpievieno nosaukums


Foto

- jāatspouļo vides problēma vienā fotogrāfijā
- jāpievieno līdz 150 vārdu garš apraksts, kurā paskaidrota problēma un minēti tās iespējamie risinājumi

- jāpievieno nosaukums


Katrs dalībnieks var iesniegt neierobežotu darbu skaitu. Darbus var iesniegt arī grupās pa 2 cilvēkiem rakstu gadījumā un līdz 4 cilvēkiem video darbiem.

Konkursa darbi jānosūta uz adresi jvr@videsfonds.lv līdz 15. aprīlim.

Konkursa uzvarētāji tiks izvēlēti dalībai starptautiskajā Jauno reportieru konkursā, bet visi atbilstošu darbu iesūtītāji iegūs labas iespējas saņemt vienu no 50 vietām augusta beigās plānotajā Jūras forumā Ventspilī.

Kā iesaistīties un saņemt informāciju?

Piesakies nodarbībai 26. martā šeit - ej.uz/ekobalss1
Piesakies papildus informācijas saņemšanai (gan jauniešiem gan pulciņu vadītājiem un pedagogiem) šeit - ej.uz/ekobalss2018
Seko līdzi Ekobalss jaunumiem šeit -
ekoskolam.wordpress.com/ekobalss

Jauno Vides reportieru un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā” ietvaros.