programmas

Jauno vides reportieru programma

  

Jaunie vides reportieri ir vides izglītības programma jauniešiem vecumā no 11 – 25 gadu vecumam ar mērķi pētīt, izzināt vides problēmas, popularizēt risinājumus un apgūt mūsdienu mediju rīkus sabiedrības informēšanai.

Katru gadu labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti. 


Programmas “Jaunie Vides Reportieri” nacionālā konkursa nolikums 2020. gadā

Konkursa mērķis un auditorija

Jauno Vides reportieru konkursu rīko Nodibinājums “Vides izglītības fonds”. Konkursā var iesūtīt darbus, kas apraksta noteiktu vides problēmu, veic iemeslu un iespējamo risinājumu izpēti, parādot šo informāciju plašākai sabiedrībai viegli uztveramā veidā.

Jauno Vides reportieru konkurss notiek katru gadu un tas ir atvērts no 11 līdz 25 gadu veciem jauniešiem. Konkursa darbus vērtē žūrija trīs formāta kategorijās (raksti, foto un video), kā arī trīs vecuma kategorijās (11-14, 15-18, 19-25). Dalībnieki var pieteikties strādāt grupās vai arī individuāli un var iesniegt vairāk par vienu darbu konkursam. Piesakoties kā grupai, darbs tiek vērtēts vecuma kategorijā atbilstoši grupas vecākajam dalībniekam.

Darbu iesniegšanas noteikumi

Visiem darbiem jāiekļauj:

Tāpat darbam neatkarīgi no formāta:

Raksti

Rakstu garumam jābūt līdz 1000 vārdiem (nav minimālā ierobežojuma), tas var saturēt bildes un ilustrācijas (tabulas, grafikus utt., bet ne vairāk kā trīs). Darbā izmantotos attēlus jānosūta arī atsevišķi pielikumā. Ilustrācijām, kuras nav paša autora radītas, jānorāda oriģinālavots. Virsrakstiem jāiekļaujas 140 zīmju robežās. Darbi jāiesūta .doc, .docx, .odt, vai .pdf formātā. 
Piemēri no starptautiskā konkursa uzvarētājiem 
https://www.yre.global/articles-1

Fotogrāfijas

Fotogrāfiju konkursā ir trīs darbu formāti:
1) atsevišķa (viena) attēla reportāža, stāsts jeb dokumentālā fotogrāfija, kas uzņemta neinscenētos apstākļos,
2) foto reportāža/ stāsts, kas sastāv no 3-5 fotogrāfijām. (Dokumentālā foto žanrs)
3) vides kampaņas attēls (plakāta, eksperimentālā foto formāts), kur autors rada, ietekmē saturu, lai nodotu vēstījumu, aktualizētu kādu jautājumu vai popularizētu kādu rīcību.
Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrfotopiemeri

Nosacījumi: fotogrāfijām nepieciešams virsraksts līdz 140 zīmēm, kā arī neliels apraksts, stāsts katrai fotogrāfijai (kā attēls sasaucas ar vides tematiku un problēmu risinājumiem) līdz 150 vārdiem. Fotogrāfijas jāiesūta elektroniski .jpg, .png, .tif vai gif formātā. Jābūt labā kvalitātē. 

Video

Video konkursam ir divi darbu formāti:
1) Reportāža - izstāsta stāstu, kas izriet no novērojumiem, izpētes, 
jābūt intervijas/reportāžas vai dokumentāla materiāla formā,
2) Vides kampaņas video - pievērš uzmanību, aktualizē kādu vides problēmu, vērtības un/vai populirzē kādu konkrētu videi draudzīgu rīcību. 
Piemēri katrai kategorijai no starptautiskā konkursa apskatāmi šeit ej.uz/jvrvideopiemeri

Nosacījumi: Video jābūt īsākam par 3 minūtēm. Video jābūt virsrakstam (līdz 140 zīmēm) un atbilstošam Youtube pieņemtajiem video formātiem.

Tēmas - darbus veidot par jebkuru jums, jūsu kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, bet ieteicamie tematiskie virzieni šogad: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vides piesārņojums, sasaistot tos ar ilgtspējīgās attīstības mērķiem. (Vienkāršotā formātā par tiem var lasīt šeit: ej.uz/IA-merki-komikss)


Konkursa darbu iesniegšana

PAPILDINĀTS! (17.03)
Konkursa darbi nacionālajam konkursam jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu jvr@videsfonds.lv ar norādi “JVR konkursam” līdz 2020. gada 31. 
maijam.

Nacionālā konkursa uzvarētāji tiks izvirzīti starptautiskam konkursam, kā arī tiks uzaicināti uz Ekoskolu vasaras forumu un jauniešu līderu apmācībām. 

Lai varētu apzināt interesi un izplānot turpmākās atbalsta aktivitātes, lūgums piereģistrēties šeit ej.uz/jvr-registracija20 

Jebkādus jautājumus par konkursa norisi un iespējām saņemt konsultācijas darbu veidošanā var saņemt, rakstot uz jvr@videsfonds.lv

Vairāk info par starptautisko konkursu un programmu Jaunie vides reportieri var atrast šeit  www.yre.global


Jauno Vides reportieru un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.