programmas

ESMIC

Plastmasas piesārņojuma novērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas un Lietuvas piekrastē ar inovatīvu rīku un sabiedrības vides apziņas paaugstināšana palīdzību

 
Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu, izmaksu efektīvu sistēmu plastmasas jūras atkritumu identificēšanai, monitoringam un pārvaldībai jūras vidē un piekrastē. Fizisko piekrastes robežu neesamība starp Latviju un Lietuvu nozīmē, ka vienā valstī veiktās darbības var ietekmēt otru. Plastmasa, kas uzkrājas aļģu sanesumos krastā vai ūdenī, varētu būt nozīmīgs resurss plastmasas piesārņojuma novērtēšanas un mazināšanas pasākumiem. Turklāt pārrobežu aktivitātes plastmasas patogēno mikroorganismu izpētē var uzlabot vietējo peldvietu vides kvalitātes monitoringu.
Viens no projekta uzdevumiem ir sasaistīt attālinātās identificēšanas metodes (novērojumi no kosmosa un ar bezpilota lidaparātiem) ar jūras piesārņojošu atkritumu izpēti šādās teritorijās un ieteikt vienotu un efektīvu pieeju, sākot no jūras piesārņojošo atkritumu monitoringa  līdz apsaimniekošanai, kuru varētu izmantot pašvaldības vai valsts iestādes Lietuvā un Latvijā.

Tāpat projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes ar mērķi veicināt sabiedrības vides apziņas paaugstināšanu, gan informējot sabiedrības par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku, gan tieši strādājot ar iesaistītajām pusēm risinājumu izstrādē un ieviešanā.

 
Projekta īstenošanas periods: 01.01.2020. – 30.09.2022.
Projekta ERDF finansējums: 449 574.89 EUR
 Projekta partneri:

Klaipeda University
Klaipeda Science and Technology Park
Latvian Institute of Aquatic Ecology, Agency of Daugavpils University
Foundation for Environmental Education/ FEE Latvia
 
https://latlit.eu/esmic/