programmas

Ekoskolu Rīcības dienas

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Aicinām visām skolām iesūtīt fotogrāfijas no īstenotajiem pasākumiem un iegūt vērtīgas balvas!
Lai to izdarītu, pievieno fotogrāfijas šajā formā:
NB! Nepievienot vairāk par 5 foto!


Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Savus plānotos Rīcības dienu pasākumus Ekoskolas un arī citas ieinteresētās izglītības iestādes reģistrē šajā lapā.

Ekoskolu Rīcības dienas 2017

2017. gadā Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 30. oktobra līdz 5. novembrim un būs veltītas svarīgākajām vides problēmām - Klimata pārmaiņām, Dabas vērtību izzušanai, Atkritumu daudzuma pieaugumam un Izšķērdīgam patēriņam (īpaši uzsverot pārtikas izšķērdēšanu).

Rīcības dienas veido izglītības iestāžu rīkotas aktivitātes, kurās varēs iesaistīties ikviens - radošās darbnīcas, zibakcijas, izglītojošie, informējošie pasākumi, tikšanās ar politiķiem un savas apkārtnes iedzīvotājiem, lai pievērstu uzmanību globālām problēmām un parādītu to cēloņu saikni ar mūsu dzīvesveidu un ikdienas izvēlēm. Visu pasākumu mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga Rīcībām. Tāpat arī Rīcības dienu noslēguma nedēļas nogalē, 4. un 5. novembrī, sevišķs uzsvars likts uz aktivitātēm ģimenes lokā, kopīgi paveicot kādu Rīcību, kas samazina mūsu radītās ietekmes uz vidi.

Skolu rīkotās akcijas tiks vērtētas gan no organizatoru puses, gan ar interneta balsojumu, Rīcības dienu noslēgumā apbalvojot interesantāko un vērtīgāko akciju autorus.

Kā sagatavot Rīcības dienu pasākumu var uzzināt šeit, bet reģistrēt savu aktivitāti Rīcības dienām var šeit.

Pieteiktie pasākumi būs redzami Rīcības dienu kartē, tā informējot ikvienu inteteresentu par aktivitātēm un iespēju pievienoties.

Rīcības dienās laipni aicinātas iesaistīties arī izglītības iestādes, kas nav iesaistījušās Ekoskolu programmā!