programmas

Ekoskolu Rīcības dienas

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 

2020. gadā Rīcības dienas notiks no 2. - 8. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Labie darbi planētai!"

Šogad Rīcības dienas veltītas labiem darbiem vides labā, kas ir gan paveikti līdz šim (labā prakse), gan tiks vēl paveikti (apņemšanās jaunajam m.g.), kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālas vides problēmas. Aktivitātes šoreiz var veidot par jebkuru jūsu izglītības iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar globāliem vides aizsardzības izaicinājumiem. Ieteicamie tematiskie virzieni: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un aprites ekonomikas principu ieviešana mūsu ikdienā.

Rīcības dienu ieteicamie soļi šogad:
1) Problēmas izpēte un izvēle - izmantojot mūsu un citus piedāvātos materiālus, izpētiet kādu no ieteicamiem tematiskiem virzieniem (skat. zemāk materiālu saites un labajā pusē pievienota dokumentu ERD2020-pamatinformācija-padomi) un izvēlēties aktualizējamo tēmu,
2) Risinājumu apzināšana - Divi varianti: 1) atrodiet pētāmās problēmas risinājumu, ko esat jau ieviesuši, sasniedzot izmērāmus rezultātus vai 2) izdomājiet risinājumu aktuālai vides problēmai, ko šogad apņematies ieviest savā skolā un ikdienā.
3) Vēstījuma, aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izziņošana - izdomājiet aktivitātes, veidus, kā izglītosiet par izvēlēto tēmu un pastāstīsiet par saviem sasniegumiem, labo praksi vai jauno apņemšanos gan savas iestādes, gan vietējās kopienas pārstāvjiem. 
4) Izaicinājums vietējai kopienai- izaiciniet pārējos (piem., pašvaldības pārstāvjus, citas izglītības iestādes, ģimenes, vietējos iedzīvotājus) izmēģināt rīcības, ko īstenojat savā ikdienā vai apņematies uzsākt.
5) Izaicinājums sabiedrībai - pasākumu, izaicinājumu laikā uzņemiet fotogrāfijas, veidojiet rakstus vai pat video. Tos apkoposim un izmantosim, lai popularizētu jūsu pieredzi un kopumā izaicinātu sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk. Iesūtītā informācija sniegs iespēju arī piedalīties Rīcības dienu konkursā.

Papildus informācija un padomi sekos. Pagaidām informāciju par ieteicamiem tematiskiem virzieniem var atras zemāk:
Klimata pārmaiņas: ej.uz/ekoklimats
Bioloģiskās daudzveidības izzušana ej.uz/ekoDaudzveidiba
Aprites ekonomikas principi ej.uz/ae-materiali

Rīcības dienu kampaņas mērķi:

Mums ir ļoti svarīgi parādīt lielo Rīcības dienu pasākumu skaitu un ietekmi, tādēļ lūgums līdz 23. oktobrim Rīcības dienu dalībniekus reģistrēt visus pasākumus šeit - http://ej.uz/erd2020

Ieskatam iepriekšējā gada aktivitāšu apraksti un foto pieejami albumos VIF Facebook lapā - http://ej.uz/pv8n

Lai mums būtu iespēja dalīties ar paveikto un jūsu skola varētu piedalīties konkursā, pēc labo darbu apkopošanas un to popularizēšanas norises aicinām visus dalībniekus ievadīt informāciju par īstenotajiem pasākumiem Padlet platformā: https://padlet.com/jaunumi/ERD2020  


***
Spied uz karodziņiem kartē un uzzini, kādas aktivitātes skolas paredzējušas šī gada Ekoskolu Rīcības dienu kampaņai! (Karodziņi parādīsies pēc reģistrācijas beigām)