programmas

Ekoskolas kopienu līdzdalībai

Projekta "Ekoskolas kopienu līdzdalībai" mērķis ir būtiski palielināt Vides izglītības fonda plašā Ekoskolu tīkla aktīvāko dalībnieku izpratni par sabiedrības līdzdalības iespējām vides aizsardzībā, kā arī sniegt atbalstu viņu rīkotajām aktivitātēm, kas veicina vietējo kopienu līdzdalību vides aizsardzībā visā Latvijā.

 

Projekta mērķa grupa ir Ekoskolu aktīvākie pārstāvji - pedagogi un skolēni, kas ar savām aktivitātēm iesaista vides izglītības aktivitātēs citus skolēnus, pedagogus un apkārtējo sabiedrību.

Projekta aktivitātes paredz pielāgot Ekoskolu vērtēšanas kritērijus un īstenot pasākumos, lai veicinātu mērķa grupas izpratni par pilsoniskās līdzdalības veicināšanas iespējām. Tāpat paredzēts sniegt atbalstu šo pārstāvju rīkotajām aktivitātēm, kas veicina sabiedrības līdzdalību konkrētu vides aizsardzības lēmumu pieņemšanā.

Projekts tiek īstenots visā Latvijā, tā laikā plānots iesaistīt vismaz 500 tiešās auditorijas dalībniekus kopumā 12 pasākumos. Papildus plānots īstenot uz sabiedrību vērstu projektu ar 8 vides aizsardzības tēmām veltīto dienu palīdzību.


Projektu "Ekoskolas kopienu līdzdalībai (nr. 2019.LV/NVOF/DAP/053)" finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par projekta pasākuma saturu atbild pasākumu organizators – Vides izglītības fonds.